Mr. J.B.G. (Jordy) Gelissen

Foto-JBG-GelissenMr. J.B.G. (Jordy) Gelissen is sinds september 2012 aan ons kantoor verbonden. Hij begon als stagiaire vanuit de universiteit Maastricht en is nooit meer weggegaan.

In 2015 rondde hij zijn masteropleiding Nederlands Recht – specialisatie Strafrecht aan de Universiteit Maastricht af. Sinds 2016 is hij als advocaat werkzaam binnen ons kantoor.

Bij mr. Gelissen kunt u terecht met zaken die vallen onder het bestuursrecht, waaronder zaken met betrekking tot uitkeringen. Ook kunt u bij hem terecht met civiele zaken, waaronder huurrecht, arbeidsrecht, zaken met betrekking tot opheffing van bewind, mentorschap en curatele en algemeen verbintenissenrecht. Daarnaast doet mr. Gelissen allerlei personen- en familierechtzaken, waaronder echtscheidingen en alimentatievorderingen.

Ook voor erfrechtelijke kwesties kunt u zicht tot hem wenden.

Wanneer u niet tijdens reguliere kantoortijden een bespreking kunt voeren, kunt u hem contacteren en vragen naar de mogelijkheden om buiten deze uren een bespreking in te plannen, bijvoorbeeld op woensdagavond of zaterdagmiddag.

Mr. Gelissen is bereikbaar via het telefoonnummer 046-4581882 of via e-mail: gelissen@dreessenadvocaten.nl.

Nevenactiviteiten: mr. Gelissen was lid van het bestuur van de Jonge Balie Maastricht (de belangenvereniging voor beginnende advocaten in het voormalige arrondissement Maastricht).

Jordy Gelissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Erfrecht
 • Letselschaderecht
  • Civielrechtelijke zaken
  • Slachtofferzaken
 • Personen- en Familierecht
  • Bijzondere curator
  • Collaborative divorce
  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.