Mr. J.B.G. (Jordy) Gelissen

Foto-JBG-GelissenMr. J.B.G. (Jordy) Gelissen is sinds september 2012 aan ons kantoor verbonden. Hij begon als stagiaire vanuit de universiteit Maastricht en is nooit meer weggegaan.

In 2015 rondde hij zijn masteropleiding Nederlands Recht – specialisatie Strafrecht aan de Universiteit Maastricht af. Sinds 2016 is hij als advocaat werkzaam binnen ons kantoor.

Bij mr. Gelissen kunt u terecht met civiele zaken, waaronder zaken met betrekking tot opheffing van bewind, mentorschap en curatele en algemeen verbintenissenrecht. Daarnaast doet mr. Gelissen allerlei personen- en familierechtzaken, waaronder echtscheidingen, omgangsregelingen,  alimentatievorderingen en reguliere ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Mr. Gelissen is tevens gespecialiseerd in het slachtofferrecht en heeft ruime ervaring met het bijstaan van benadeelde partijen ter zitting. Mr. Gelissen is volwaardig lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGSZ). Meer informatie over de stichting LANGZS kunt u via deze link vinden.

Ook voor erfrechtelijke kwesties kunt u zich tot hem wenden.

Mr. Gelissen is tevens als specialist huurrecht door de Raad voor Rechtsbijstand erkend. Indien u een huurrechtelijk geschil hebt, aarzel dan niet om contact met hem op te nemen.

Mr. Gelissen is bereikbaar via het telefoonnummer 046-4581882 of via e-mail: gelissen@dreessenadvocaten.nl.

Nevenactiviteiten: mr. Gelissen was lid van het bestuur van de Jonge Balie Maastricht (de belangenvereniging voor beginnende advocaten in het voormalige arrondissement Maastricht).

Mr. Gelissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Erfrecht
 • Letselschade
  • Civielrechtelijke zaken
  • Slachtofferzaken
 • Personen- en Familierecht
  • Bijzondere curator
  • Collaborative divorce
  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Ouderschap en erkenning
  • Opheffing van bewind, mentorschap en curatele
 • Huurrecht
  • Beëindiging huurovereenkomst
  • Onderhoud door verhuurder
  • Wet huurprijzen woonruimte
  • Geschil (ver)huur woonruimte
  • Geschil (ver)huur bedrijfsruimte

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.