Mw. Mr. C.J.M. Dreessen

Foto CJM-DreessenMw mr. C.J.M. (Corry) Dreessen heeft meer dan 26 jaar ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in en buiten de advocatuur

Momenteel houdt zij zich vooral bezig met;

  • Personen- en familierecht; omgangsregelingen, alimentatie wijzigingen c.q. nihil stelling alimentatie;
  • Onderbewindstellingsverzoeken, curatele en mentorschap;
  • Opheffingen bewind, curatele en/of mentorschap;
  • Jeugdrecht; jeugdstrafrecht, klachten Europese Hof voor de Rechten van de Mens;
  • Psychiatrisch recht (BOPZ), de last tot inbewaringstelling, voortzetting van de inbewaringstelling, rechterlijke machtigingen, verzoek voorlopige machtiging, voorwaardelijke machtiging, machtiging tot voortgezet verblijf, rechterlijke machtiging op eigen verzoek, zelfbindingsmachtiging, dwangbehandeling, klachtrecht, verlof- en ontslag psychiatrisch ziekenhuis;
  • Strafrecht: op toevoegbasis of betalend, piket bezoek uitsluitend als voorkeursadvocaat  en als betalende zaak (gsm: 0646205849);
  • Echtscheidingen voor ondernemers;
  • Verzoekschriften straat- en contactverbod;
  • Rechtshulp benadeelde partij strafzaken en slachtoffers van zedendelicten, sexting en sextortion.

 

Corry Dreessen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Personen- en familierecht;

– Strafrecht;

– Jeugdstrafrecht.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.