Mw. Mr. C.J.M. Dreessen

Foto CJM-DreessenMw. mr. C.J.M. (Corry) Dreessen heeft meer dan 33 jaar ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in en buiten de advocatuur

Momenteel houdt zij zich vooral bezig met;

 • Personen- en familierecht; omgangsregelingen, alimentatie wijzigingen c.q. nihil stelling alimentatie; 
 • Schadevergoedingen uit onrechtmatige daad;
 • Tuchtrechtelijke procedures (bijstand voor advocaten);
 • Civiel jeugdrecht; jeugdstrafrecht, klachten Europese Hof voor de Rechten van de Mens; 
 • Psychiatrisch patiëntenrecht Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz): Ontslagverzoeken, Verzoek beëindiging crisismaatregel (CM), zorgmachtiging (ZM), afdwingen van een second opinion door een onafhankelijke arts, verzoeken om een contra-expertise tijdens een lopende procedure aanvraag zorgmachtiging en rechterlijke machtiging (RM), klachtrecht; 
 • Strafrecht: uitsluitend betalend; 
 • Echtscheidingen voor ondernemers; 
 • Verzoekschriften straat- en contactverbod. 

 

Corry Dreessen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en familierecht;
 • Strafrecht;
 • Civiel jeugdrecht;
 • Jeugdstrafrecht.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.