Mw. Mr. C.J.M. Dreessen

Foto CJM-DreessenMw. mr. C.J.M. (Corry) Dreessen heeft meer dan 33 jaar ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in en buiten de advocatuur

Momenteel houdt zij zich vooral bezig met;

 • Personen- en familierecht; omgangsregelingen, alimentatie wijzigingen c.q. nihil stelling alimentatie; 
 • Schadevergoedingen uit onrechtmatige daad;
 • Tuchtrechtelijke procedures (bijstand voor advocaten);
 • Civiel jeugdrecht; jeugdstrafrecht, klachten Europese Hof voor de Rechten van de Mens; 
 • Psychiatrisch patiëntenrecht Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz): Ontslagverzoeken, Verzoek beëindiging crisismaatregel (CM), zorgmachtiging (ZM), afdwingen van een second opinion door een onafhankelijke arts, verzoeken om een contra-expertise tijdens een lopende procedure aanvraag zorgmachtiging en rechterlijke machtiging (RM), klachtrecht; 
 • Strafrecht: uitsluitend betalend; 
 • Echtscheidingen voor ondernemers; 
 • Verzoekschriften straat- en contactverbod. 

 

Corry Dreessen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en familierecht;
 • Strafrecht;
 • Civiel jeugdrecht;
 • Jeugdstrafrecht.

Voorts staat mr. Dreessen advocaten bij tijdens onderzoeken door dekens van de raden van de orde van advocaten en in procedures bij de Raden van Discipline en het Hof van Discipline.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.