Financieel

Met het oog op kostenbesparing proberen wij bij geschillen eerst door overleg en onderhandeling tot een bevredigend resultaat te komen. Als dat niet lukt wordt bekeken of middels een gerechtelijke procedure het gewenste resultaat wordt behaald.

Uw kosten kunnen beperkt blijven, wanneer er dus tijdig en kundig wordt ingegrepen.

Voor urgente zaken wordt het tarief individueel bepaald. Ook met een rechtsbijstand verzekering kunt u bij ons terecht. Wij helpen u met het leggen van de claim, daar verzekeringen vaak onwelwillend zijn bij de honorering van de claim. Wij hebben zeer goede en jaren lange ervaring met het succesvol opstellen van een plan van aanpak om uw claim op uw rechtsbijstandsverzekering verzilverd te zien. U heeft recht op vrije advocaatkeuze, en wij helpen u om dit recht te effectueren!

Voor ondernemingen en instellingen die regelmatig juridische ondersteuning nodig hebben kunnen wij een op de situatie toegesneden pakket diensten leveren. Denk bijvoorbeeld aan incasso zaken i.c.m. gebruik van privé recherche. Vaste prijsafspraken en tarieven gerelateerd aan het bereikte resultaat zijn mogelijk.