Financieel

Met het oog op kostenbesparing proberen wij bij geschillen eerst door overleg en onderhandeling tot een bevredigend resultaat te komen. Als dat niet lukt wordt bekeken of middels een gerechtelijke procedure het gewenste resultaat wordt behaald.

Uw kosten kunnen beperkt blijven, wanneer er dus tijdig en kundig wordt ingegrepen. Tevens controleren wij of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Als dat zo is betaalt u ons niets of hoogstens een ‘eigen bijdrage’ en eventuele griffierechten. Op deze wijze hebben wij reeds vele cliënten geholpen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u controleren of u voor zo’n toevoeging in aanmerking komt.

Wanneer u niet in aanmerking voor een toevoeging komt, werken wij voor u op basis van een uurtarief.  Daar onze nadruk o.a. bij efficiëntie ligt, zijn de tarieven die wij hanteren concurrerend. Voor urgente zaken wordt het tarief individueel bepaald. Ook met een rechtsbijstand verzekering kunt u bij ons terecht.

Voor ondernemingen en instellingen die regelmatig juridische ondersteuning nodig hebben kunnen wij een op de situatie toegesneden pakket diensten leveren. Denk bijvoorbeeld aan incasso zaken i.c.m. gebruik van privé recherche. Vaste prijsafspraken en tarieven gerelateerd aan het bereikte resultaat zijn mogelijk.