Nieuws

Vacature advocaat in loondienst

Met spoed gevraagd om onze praktijk te versterken: gedreven advocaat of gevorderde advocaat-stagiair(e) in loondienst. Deskundigheid op het gebied van Personen- en familierecht strekt tot aanbeveling. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lees meer

Procesbevoegdheid in geval van meerderjarigenbewind

Artikel 1:431 BW geeft de kantonrechter de mogelijkheid om bewind in te stellen over een of meer goederen van een meerderjarige. Dit bewind kan worden  ingesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd en slechts wanneer deze meerderjarige niet meer in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. De kantonrechter zal tegelijkertijd met het…

Lees meer

Wilsonbekwaamheid

Wilsonbekwaamheid is een term die gebruikt wordt in de gezondheidszorg, en heeft te maken met beslissingen over gezondheid. Als een patiënt niet in staat is om toestemming te geven voor een medische behandeling, schat een arts in dat de patiënt wilsonbekwaam is. De arts zal deze beslissing nemen indien de patiënt de informatie niet kan…

Lees meer

Ongewenst vreemdeling en in Nederland opgepakt?

Het verblijven in Nederland terwijl u als derdelander tot ongewenst vreemdeling bent verklaard, is volgens artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit. U kunt hiervoor tot zes maanden cel opgelegd krijgen.   Op grond van de Europese Terugkeerrichtlijn, dient door het Openbaar Ministerie (hierna: OM) te worden gekeken wat de stand van…

Lees meer