Beslissing na ontslagverzoek Wvggz door mw. mr. Dreessen

Afgelopen jaar werd een ontslagverzoek ingediend door mw. mr. C.J.M. Dreessen gehonoreerd.

Besloten werd dat verder gedwongen verblijf in de accommodatie niet langer doelmatig was.

Het ontslagverzoek en het schrijven waarin dit werd gehonoreerd kunt u hier lezen.