Het indienen schadeclaim als slachtoffer

Slachtoffer zijn van een strafbaar feit is vaak een zeer diep in de persoonlijke levenssfeer ingrijpend incident. Slachtoffers ondervinden vaak nog lang gevoelens van angst, stress, schuldgevoel, slapeloosheid en achterdocht. Dit wordt psychisch letsel genoemd.

Afhankelijk van het strafbare feit waarvan men slachtoffer is, ondervinden slachtoffers soms ook fysieke hinder zoals hersenschudding, botbreuken, kneuzingen (fysiek letsel). Fysiek en psychisch letsel worden met een overkoepelende term ‘immateriële schadeposten’ genoemd.

Ook kunnen slachtoffers te maken krijgen met materiële schadeposten zoals gemist inkomen, dokterskosten, vergoedingen voor kilometers die zonder het strafbaar feit niet gemaakt zouden hoeven worden, huishoudelijke hulp, het aanschaffen van vervangende spullen voor gestolen of beschadigde eigendommen, etc. Dit worden ‘materiële schadeposten’ genoemd.

Waar nog niet zo heel lang geleden het slachtoffer slechts een factuur kon indienen om materiële schade te onderbouwen, en verder geen rechten had om de schade ter zitting te onderbouwen of zich op andere wijzen met de procedure tegen de verdachte te bemoeien, krijgen slachtoffers in veel gevallen steeds meer rechten toegekend, waarbij er meer aandacht voor het immaterieel leed komt.

Zo kunnen slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven de rechtbank via een slachtofferverklaring persoonlijk vertellen wat de gevolgen zijn geweest van het strafbaar feit waarvan zij slachtoffer zijn geworden.

Ook kan worden gevraagd om een contact- of gebiedsverbod wanneer het slachtoffer angst heeft voor de dader. Slachtoffers van bijvoorbeeld stalking, hebben op die manier de garantie dat er voor de dader consequenties (vaak een paar weken gevangenisstraf) verbonden zijn wanneer niet wordt opgehouden met het ongewenst lastig vallen van het slachtoffer.

Daarnaast wordt het leed van slachtoffers steeds vaker en meer erkend en kan een slachtoffer ook een schadevergoeding vragen voor de negatieve gevoelens en pijn die zijn veroorzaakt. De hoogte van de schadevergoeding, hangt van diverse factoren af, waaronder de aard en ernst van het strafbaar feit, hoe lang men last heeft van het letsel, het gedrag van de dader tijdens de strafzaak (erkent hij de ernst van zijn daden of probeert hij het goed te praten), maar ook van de bedragen die in soortgelijke gevallen zijn toegekend en de onderbouwing.

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het bijstaan van slachtoffers in strafzaken en het vorderen van schadevergoedingen voor slachtoffers tijdens procedures en het aanvragen van contact- en gebiedsverboden voor de daders.

Door het klikken op deze link, komt u terecht bij een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, waarbij mr. Gelissen het slachtoffer heeft bijgestaan. Niet alleen is de dader in deze zaak veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer (het toegekend bedrag was hoger dan het door de rechtbank toegekend bedrag), maar ook het uitgebreid contact- en gebiedsverbod dat aan de dader is opgelegd, is bekrachtigd. De dader mag enkele jaren niet meer in het woonblok komen waar het slachtoffer woont.

Mocht u onverhoopt ook slachtoffer zijn van een strafbaar feit en als slachtoffer een schadeclaim wensen in te dienen, dan kunt u zich tot ons kantoor wenden met het verzoek om rechtsbijstand.

Wij zullen u dan op deskundige en voortvarende wijze van advies en rechtsbijstand voorzien in deze voor u pijnlijke procedure.