Minderjarig kind hoeft niet verplicht naar een middelbare school ver van diens vertrouwde omgeving

Als ouders uit elkaar gaan ontstaat er jammer genoeg vaak onenigheid over diverse zaken, ook over beslissingen met betrekking tot de kinderen. In deze zaak konden de ouders het niet eens worden over de schoolkeuze van hun minderjarig kind. De moeder was na de relatiebreuk verhuisd naar een andere omgeving, en wilde dat het kind daar naar de middelbare school zou gaan. Vader wilde echter dat het kind naar een middelbare school zou gaan in de omgeving waar het kind altijd naar school was gegaan en al sinds diens geboorte woonde. Het kind wilde dat zelf ook. De verhuizing van moeder kon toch niet betekenen dat het kind zou worden verplicht om diens vertrouwde omgeving te verlaten?

 

Vader wilde dus geen toestemming geven voor de inschrijving van hun kind op de middelbare school nabij moeder. Moeder liet het er echter niet bij zitten en heeft vader gedagvaard in kort geding. Moeder vorderde dat de rechter alsnog toestemming zou geven voor de inschrijving. Vader heeft zich daarop tot Dreessen advocaten gewend voor bijstand.

 

Door de deskundige bijstand van Mr. Michel Hoelbeek, de jongste advocaat bij Dreessen advocaten, is vader door de rechter geheel in het gelijk gesteld. Hij heeft succesvol kunnen aantonen dat er geen goede redenen waren om het kind te verplichten om voortaan naar een middelbare school ver van diens vertrouwde omgeving te gaan. Uiteraard waren vader en zijn kind zeer blij met deze uitspraak.

 

De afwijzing van de vordering van moeder had echter tot gevolg dat het kind nog steeds niet was ingeschreven op een middelbare school. Moeder weigerde bovendien om toestemming te geven voor de inschrijving op een middelbare school in de vertrouwede omgeving van het kind. Daarom heeft mr. Hoelbeek voor vader een tegenvordering opgesteld waarbij de rechter werd gevraagd om toestemming te geven voor deze inschrijving.

 

Opnieuw werd vader in het gelijk gesteld! Zijn tegenvordering werd door de rechter toegewezen, waardoor dit lastige conflict definitief was beslecht, waardoor het kind eindelijk kon starten op een middelbare school. Door de deskundige bijstand van Dreessen Advocaten heeft vader kunnen voorkomen dat het kind uit diens vertrouwde omgeving zou worden weggerukt.

 

Het vonnis in deze zaak is gepubliceerd op de officiële website van de Nederlandse Rechtspraak (rechtspraak.nl) en is hier te raadplegen.