Ongewenst vreemdeling en in Nederland opgepakt?

Het verblijven in Nederland terwijl u als derdelander tot ongewenst vreemdeling bent verklaard, is volgens artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit. U kunt hiervoor tot zes maanden cel opgelegd krijgen.
 
Op grond van de Europese Terugkeerrichtlijn, dient door het Openbaar Ministerie (hierna: OM) te worden gekeken wat de stand van zaken is met betrekking tot uw terugkeerdossier.
 
Het kan zijn dat het OM niet-ontvankelijk is wanneer het OM aan de rechter vraagt een straf op te leggen, terwijl op u als vreemdeling een vertrekplicht rust.
 
Dit zou betekenen dat de strafrechter uw vertrek uit Nederland onmogelijk maakt.
 
Volgens het Hof van Justitie van de EU, mag detentie van derdelanders slechts worden toegepast om te onderzoeken of iemand legaal in Nederland is. Hierover dienen de Nederlandse autoriteiten zeer snel een standpunt in te nemen.
 
Vervolgens dient te worden beoordeeld of u er een geldige reden is waarom u Nederland niet heeft verlaten. Wanneer er een geldige reden is waarom u nog in Nederland bent, kan aan u geen straf worden opgelegd.
 
Indien u vragen heeft over de voorwaarden waaronder aan u als ongewenst vreemdeling of derdelander wel of geen straf opgelegd kan worden, kunt u via e-mail contact opnemen en uw vragen stellen.