Nieuws

Nieuwe regels consumentenrecht

Per 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor overeenkomsten op of na deze datum gesloten. Een belangrijke verandering die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt is onder andere dat er een langere bedenktijd geldt voor koop op afstand. Van koop op afstand is bijvoorbeeld sprake wanneer u een product koopt op internet of telefonisch….

Lees meer

Algemene voorwaarden

In veel consumentenovereenkomsten worden algemene voorwaarden gebruikt. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die zijn opgesteld om in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen. Deze voorwaarden moeten duidelijk en begrijpelijk geformuleerd zijn. Voorwaarden betreffende de kern van de prestaties (zoals de prijs van het product) worden niet als algemene voorwaarden aangemerkt.   Wanneer u als consument de algemene…

Lees meer

Gedwongen opname

Een gedwongen opname mag slechts plaatsvinden indien de betrokkene ten gevolge van een geestesstoornis een gevaar voor zichzelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of goederen veroorzaakt. Voor toepassing van artikel 2 wet BOPZ is niet vereist dat het gevaar onmiddellijk dreigend is. Het moet gaan om een voldoende ernstig gevaar. Dit…

Lees meer