Nieuws

Verkrijgen van toestemming om alsnog beneficiair te aanvaarden

  Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Terwijl men nog in de rouwperiode zit, dient men niet alleen de uitvaart te regelen, maar ook allerlei andere zaken te regelen. De verhuurder kan bijvoorbeeld verlangen dat de woning ontruimd wordt zodat de woning opnieuw verhuurd kan worden, (telefoon)abonnementen dienen te…

Lees meer

Succesvol hoger beroep door mr. Gelissen tegen bewind en mentorschap

In Nederland kennen wij een aantal beschermingsmaatregelen voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren of moeite hebben hun andere belangen van niet-financiële aard te behartigen. Eén van deze maatregelen, is een volmacht via de notaris (dit wordt ook wel een levenstestament genoemd). De notaris…

Lees meer

Toegewezen verzoek beëindiging verplichte zorg ex art. 8:18 lid 1 Wvggz

Op 25 januari 2022 is de verplichte zorg op basis van een verleende zorgmachtiging van een van de cliënten van mw. mr. Dreessen beëindigd. In het kader van de zorgmachtiging had cliënt verschillende vormen van verplichte zorg opgelegd gekregen. Zo kon hij onder andere gedwongen worden opgenomen, en kon men hem tevens dwangmedicatie toedienen. Mw….

Lees meer

Uitspraak zorgmachtiging

Mw. mr. Dreessen heeft een zaak in behandeling genomen als second-opinion advocaat. De casus betrof een vrij jonge vrouw die ten gevolge van een zeer ernstig auto-ongeluk op 10-jarige leeftijd, niet-aangeboren hersenletsel heeft opgelopen. De cliënte verbleef al meer dan 20 jaar veelal in jeugdinstellingen alsmede in gesloten instellingen waar zij werd gesepareerd en onderworpen…

Lees meer