Toegewezen verzoek beëindiging verplichte zorg ex art. 8:18 lid 1 Wvggz

Op 25 januari 2022 is de verplichte zorg op basis van een verleende zorgmachtiging van een van de cliënten van mw. mr. Dreessen beëindigd.

In het kader van de zorgmachtiging had cliënt verschillende vormen van verplichte zorg opgelegd gekregen. Zo kon hij onder andere gedwongen worden opgenomen, en kon men hem tevens dwangmedicatie toedienen.

Mw. mr. Dreessen heeft namens cliënt met spoed een verzoek beëindiging verplichte zorg op basis van art. 8:18 lid 1 Wvggz ingediend. In dit verzoek verzocht mw. mr. Dreessen subsidiair (voor het geval beëindiging niet zou worden toegewezen) verzocht om tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg ex art. 8:17 Wvggz.

Ten grondslag aan het verzoek lag het feit dat cliënt reeds geruime tijd zelfstandig in zijn eigen woning woonde. Een verplichte opname zou een zeer ingrijpend middel zijn, en mw. mr. Dreessen betoogde dat ook zou kunnen worden volstaan met ambulante thuiszorg. Zulks klemde te meer daar een psychiater van het RDW had besloten om het rijbewijs van deze cliënt op respectabele leeftijd te verlengen.

Na een gesprek tussen cliënt, bijgestaan door mw. mr. Dreessen, en de geneesheer-directeur, heeft laatstgenoemde op 25 januari 2022 besloten om de verplichte zorg onder voorwaarden te beëindigen. De geneesheer-directeur was van mening dat (dreigend) ernstig nadeel niet langer aanwezig was, en besloot aldus om cliënt naar huis te laten gaan.

De beslissing van de geneesheer-directeur kunt u hier lezen.