Nieuws

Verzoek tot aanstelling bijzondere curator in hoger beroep toegewezen

Als tussen een minderjarige en de wettelijk vertegenwoordiger(s) een verschil van inzicht bestaat, is het mogelijk dat de minderjarige de rechtbank verzoekt een bijzondere curator aan te stellen, die de belangen van de minderjarige vertegenwoordigt. De bijzondere curator kan van de rechtbank de taak krijgen om tussen de minderjarige en de wettelijk vertegenwoordiger te bemiddelen,…

Lees meer

Beslissing na ontslagverzoek Wvggz door mw. mr. Dreessen

Afgelopen jaar werd een ontslagverzoek ingediend door mw. mr. C.J.M. Dreessen gehonoreerd. Besloten werd dat verder gedwongen verblijf in de accommodatie niet langer doelmatig was. Het ontslagverzoek en het schrijven waarin dit werd gehonoreerd kunt u hier lezen.

Lees meer

Gehonoreerd ontslagverzoek Wet zorg en dwang

In casu was   aan betrokkene in eerste instantie een rechterlijke machtiging voor 6 maanden verleend, welke  met 12 maanden verlengd werd tot uiterlijk 13 augustus 2022. Betrokkene zou dus in augustus 2021, nog een volledig jaar in de gesloten accommodatie van de zorginstelling  moeten verblijven. Betrokkene leed ernstig onder het gesloten regime en de vormen…

Lees meer