Nieuws

Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Het aantal verzoeken voor beschermingsbewind is de afgelopen tijd fors gestegen tot ruim 25.000 per jaar. De oorzaken zijn de vergrijzing, de complexiteit van de maatschappij, mensen met psychosociale problemen, een economische recessie en langere wachttijden bij de schuldhulpverlening. Ook de verlaging van de meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar is hieraan debet.     Per januari…

Lees meer