Nieuws

Gehonoreerd ontslagverzoek Wet zorg en dwang

In casu was   aan betrokkene in eerste instantie een rechterlijke machtiging voor 6 maanden verleend, welke  met 12 maanden verlengd werd tot uiterlijk 13 augustus 2022. Betrokkene zou dus in augustus 2021, nog een volledig jaar in de gesloten accommodatie van de zorginstelling  moeten verblijven. Betrokkene leed ernstig onder het gesloten regime en de vormen…

Lees meer

Vacature advocaat in loondienst

Met spoed gevraagd om onze praktijk te versterken: gedreven advocaat of gevorderde advocaat-stagiair(e) in loondienst. Deskundigheid op het gebied van Personen- en familierecht strekt tot aanbeveling. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lees meer

Procesbevoegdheid in geval van meerderjarigenbewind

Artikel 1:431 BW geeft de kantonrechter de mogelijkheid om bewind in te stellen over een of meer goederen van een meerderjarige. Dit bewind kan worden  ingesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd en slechts wanneer deze meerderjarige niet meer in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. De kantonrechter zal tegelijkertijd met het…

Lees meer