Nieuws

Vacature advocaat in loondienst

Met spoed gevraagd om onze praktijk te versterken: gedreven advocaat of gevorderde advocaat-stagiair(e) in loondienst. Deskundigheid op het gebied van Personen- en familierecht strekt tot aanbeveling. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Lees meer

Procesbevoegdheid in geval van meerderjarigenbewind

Artikel 1:431 BW geeft de kantonrechter de mogelijkheid om bewind in te stellen over een of meer goederen van een meerderjarige. Dit bewind kan worden  ingesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd en slechts wanneer deze meerderjarige niet meer in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. De kantonrechter zal tegelijkertijd met het…

Lees meer

Wilsonbekwaamheid

Wilsonbekwaamheid is een term die gebruikt wordt in de gezondheidszorg, en heeft te maken met beslissingen over gezondheid. Als een patiënt niet in staat is om toestemming te geven voor een medische behandeling, schat een arts in dat de patiënt wilsonbekwaam is. De arts zal deze beslissing nemen indien de patiënt de informatie niet kan…

Lees meer

Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Het aantal verzoeken voor beschermingsbewind is de afgelopen tijd fors gestegen tot ruim 25.000 per jaar. De oorzaken zijn de vergrijzing, de complexiteit van de maatschappij, mensen met psychosociale problemen, een economische recessie en langere wachttijden bij de schuldhulpverlening. Ook de verlaging van de meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar is hieraan debet.     Per januari…

Lees meer