Rijbewijs ingevorderd?

Wanneer u als bestuurder wordt verdacht van een of meer bepaalde ernstige verkeersfeiten, dan kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd. U bent als bestuurder dan verplicht om uw rijbewijs aan de politie te geven. In de wet wordt dit de verplichting tot overgifte genoemd. Deze verplichting geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse rijbewijzen.

De politie is verplicht om uw rijbewijs in te vorderen wanneer u – kort gezegd – met te veel alcohol op achter het stuur zit, wanneer u niet meewerkt aan een alcoholtest (zowel een blaastest als een bloedproef) of wanneer u wordt staande gehouden na het begaan van een grote snelheidsovertreding. Bij een personenauto is dat een overschrijding van de maximumsnelheid met 50 km/uur of meer, bij een bromfiets een overschrijding van 30 km/uur of meer).

Daarnaast kan de politie uw rijbewijs invorderen als u een verkeersovertreding heeft begaan waarmee u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar heeft gebracht.

De officier van justitie is vervolgens bevoegd om het rijbewijs langer onder zich te houden wanneer – kort gezegd – sprake is van alcoholgebruik achter het stuur, wanneer sprake is van de hierboven beschreven forse overschrijdingen van de maximumsnelheid of indien op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een van de hierboven beschreven feiten zal begaan (gevaar voor herhaling).

De officier van justitie moet echter wel uiterlijk binnen tien dagen na de invordering gebruik maken van deze bevoegdheid. Als hij of zij dat niet doet, dan moet het rijbewijs direct aan de houder worden teruggegeven, tenzij de houder reeds op een of meer andere gronden verplicht was om zijn of haar rijbewijs af te geven.

Als de officier van justitie tijdig tot inhouding overgaat, dan mag hij of zij het rijbewijs onder zich houden totdat de bestuurder definitief is veroordeeld voor het verkeersfeit dat tot de inhouding heeft geleid, dan wel totdat de bestuurder hiervoor een strafbeschikking heeft gekregen die definitief is. De officier van justitie mag het rijbewijs in beginsel maar liefst zes maanden onder zich houden, en in sommige gevallen zelfs nog langer!

Uiteraard is het van groot belang dat de verkeersregels gehandhaafd worden, zeker wanneer sprake is van gevaarlijk verkeersgedrag. Dat neemt echter niet weg dat de invordering van een rijbewijs zeer ingrijpende gevolgen kan hebben. Veel mensen hebben een rijbewijs nodig voor hun werk. Een professionele bestuurder loopt bijvoorbeeld het levensgrote risico om zijn baan te verliezen als zijn rijbewijs voor langere duur word ingevorderd.

Daarnaast zijn veel andere situaties denkbaar waarin een rijbewijs onmisbaar is. Bijvoorbeeld om uw kinderen naar school te brengen, of om überhaupt mobiel te zijn indien uw woning niet of nauwelijks bereikbaar is met het openbaar vervoer. Er zijn dan ook veel situaties waarin een invordering een onevenredig grote impact op de houder heeft.

Als u het niet eens bent met de invordering van uw rijbewijs, bestaat de mogelijkheid om bij de rechtbank een klaagschrift in te dienen. Dat kan al meteen nadat uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, maar ook op een later moment. Zeker wanneer het rijbewijs door de officier van justitie voor langere tijd wordt ingehouden, kan het indienen van een klaagschrift een groot verschil maken.

Om ervoor te zorgen dat het klaagschrift goed wordt opgesteld en wordt voorzien van alle relevante feitelijke en juridische argumenten, verdient het aanbeveling om een advocaat in de arm te nemen. Hiervoor kunt u zich tot ons kantoor wenden. Wij zullen u dan op deskundige en voortvarende wijze van advies en rechtsbijstand voorzien.

Het is daarnaast mogelijk dat u in de nasleep van een verkeersovertreding een brief krijgt van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) waarin staat dat u uw rijbewijs tijdens of na de inhouding aan hen dient te af te geven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het CBR een onderzoek instelt naar uw rijvaardigheid of geschiktheid.

Wanneer een dergelijke procedure door het CBR wordt gestart, dan kunt u uw rijbewijs erg lang kwijtraken. Het CBR kan uw rijbewijs bovendien in bepaalde gevallen (tijdelijk) ongeldig verklaren. Ook voor dit soort zaken kunt u bij ons kantoor terecht voor deskundige en voortvarende rechtsbijstand.